tube

 

این محصول عمدتا وارداتی است و تا حدودی در داخل نیز تولید می شود.

شرکت حافظان سرمایه مستقیما"وارد کننده نوع چینی این محصول است و نماینده مستقیم پخش چندین کارخانه ایرانی بصورت عمده و خرد می باشد.

- بسته های تیوپ فرغون 50 عددی هستند.

- این محصول به دو نوع والو راست و والو کج تقسیم می شود.نوع والو راست آن بیشترین مصرف را دارد.نوع والو کچ گرانتر و استفاده خاص دارد.

- نوع داخلی و خارجی دارد.نوع داخلی آن بسیار گرانتر و با کیفیت بهتر است مانند تیوپ یاسا-و ایران.

نوع چینی- نوع ویتنام و...نمونه هایی از نوع خارجی هستند.

- در مورد تیوپ هیچگاه بدنبال قیمت پایین نباشید.تیوپ باید تازه بوده ووزن مناسب داشته باشد.