gabion1 gabion3

گابیون:

این محصول صرفا"توسط کارخانجات داخلی تولید می شود.
فروشگاه حافظان سرمایه نماینده مستقیم و بی واسطه اکثر کارخانجات تولید گابیون در ایران می باشد.ما کمترین قیمت و بهترین مشاوره را به شما می دهیم.
گابیون یک توری بافته شده با سیم ضخیم گرم- ضد زنگ - است که برای تولید یک سبد یا قفس استوانه ای یا
مکعبی بکار می رود.درون این تور را از سنگ بصورت خشکه چینی پر می کنند.

این توری برای تثبیت سواحل و دامنه در برابر فرسایش،جان پناه و سنگر و ... استفاده می شود.
در ساخت گابیون سیم فولاد گالوانیزه معمولتر است، برخی از تولید کنندگان سبد استوانه شکل بدون ته را از خاک پر کرده و برای جان پناه بکار میبرند تضمین این انسجام ساختاری حدود 50 سال است.
سیم فولاد ضد زنگ اگر با PVC پوشش داده شده باشدطول عمر بیشتری دارد. گابیون گالوانیزه که با PVC پوشش داده شده طول عمری برابر به 60 سال دارد.
ضخامت سیم مفتول در توری های گابیون :از سیم نمره 2/5 گرم تا 5 میلیمتر گرم است.(2/5- 3- 4- 5 میلیمتر)
ولی معمول ترین چشمه آن 10×8 می باشد.گابیون تولیدی معمولی:چشمه 10×8 دارند . طول هر رول آنها 40 متراست. سیم معمول نمره 2/8 الی 3 میلیمتراست.توری گابیون بر حسب وزن فروخته می شود و هر متر نوع معمول آن حدودا" 1/6 کیلو گرم وزن دارد.
توری گابیون با چشمه های 10×12و 8×10و 8×8 سانتی سفارش داده می شود.
عرض رولهای توریهای گابیون از یک متر تا سه متر است.هر متر مربع گابیون حدودا 2 کیلو گرم است.