mikh

میخ:

میخ ها به دو دسته فولادی و غیر فولادی تقسیم می شوند.
-نوع غیر فولادی(آهنی):معمولا روکش گالوانیزه دارد.اما در دراز مدت زنگ می زند.مقاومت این میخ از میخ فولادی کمتر است.تولید داخل است و کلا ارزانتر از میخهای فولادی است.کارتن های آن 25 کیلویی است.

-میخهای فولادی :اکثرا"وارداتی از کشور چین است .مقاومت زیاد و ضد زنگ بودن از خصوصیات آن است.جعبه های وارداتی میخ از چین 20 کیلویی است که از هشت بسته 2/5 کیلویی تشکیل شده است.بر حسب نوع واردات گاهی هر هشت بسته درون یک جعبه از یک سایز و گاهی هر کدام یک سایز متفاوت دارند.

فروشگاه حافظان سرمایه مستقیما"وارد کننده نوع چینی این محصول است و نماینده مستقیم پخش چندین کارخانه ایرانی تولید کننده این محصول بصورت عمده و خرد می باشد.
میخها بر اساس طول خود نامگذاری شده اند.مثلا میخ نمره 6 یعنی میخی که 6 سانت طول دارد.
سایز میخ ها از 2 تا 10 سانت است.
نامگذاری پیچیده دیگر میخها بصورت زیر است:
میخ 12×2/5 می باشد که همان میخ 6 سانت است  و 10×3 میباشد که همان میخ  8 سانت است.همچنین میخ 8×4 همان میخ نمره 10 است.رقم سمت چپ نشان دهنه طول میخ بر حسب اینچ است.رقم سمت راست معرف ضخامت میخ است.
یشترین میخ فولادی پر مصرف،میخ سایز 3و 4و 5 و6 می باشد.
بیشترین میخ غیر فولادی پر مصرف نمره 6 و 8و 10 می باشد.

از انواع دیگر میخ میخ کفاشی است که وارداتی می باشد و سایز 3/8 و 5/8 دارد.